2020-03-04

Terminy wypłat - świadczenia z pomocy społecznej

TERMINY   WYPŁAT 

ZASIŁKÓW Z POMOCY SPOŁECZNEJ

2020 rok

MIESIĄC

 

ZASIŁEK STAŁY

od - do

ZASIŁEK CELOWY, OKRESOWY,

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE

od - do

STYCZEŃ

20.01 do 22.01

I termin         13.01 do 15.01

II termin        24.01 do 28.01

LUTY

20.02 do 24.02

I termin         12.02 do 14.02

II termin        24.02 do 26.02

MARZEC

20.03 do 24.03

I termin         12.03 do 16.03

II termin        24.03 do 26.03

KWIECIEŃ

20.04 do 22.04

 

I termin         10.04 do 15.04

II termin        24.04 do 28.04

MAJ

20.05 do 22.05

I termin         12.05  do  14.05

II termin        25.05  do  27.05

CZERWIEC 16.06 do 18.06

I termin         08.06 do 10.06

II termin        17.06 do 19.06

LIPIEC 20.07 do 22.07

I termin         13.07 do 15.07

II termin        24.07 do 28.07
SIERPIEŃ 20.08 do 24.08

I termin         12.08 do 14.08

II termin        24.08 do 26.08
WRZESIEŃ 21.09 do 23.0

I termin         11.09 do 14.09

II termin        24.09 do 26.09
PAŹDZIERNIK 20.10 do 23.10

I termin         12.10 do 14.10

II termin        23.10 do 27.10
LISTOPAD 20.11 do 24.11

I termin         12.11 do 16.11

II termin        24.11 do 26.11
GRUDZIEŃ
21.12 do 23.12

I termin         11.12 do 15.12

II termin        22.12 do 23.12

 

UWAGI:

Przelewyświadczeń realizowane są dzień wcześniej niż termin wypłaty w kasie.

Godziny otwarcia Kasy:

Codziennie od 10 30do 14 30

Przerwa od 1230do 1245

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się