2019-11-12

Terminy wypłat 500

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)

W OKRESIE 2019/2021

LISTOPAD 2019 – MAJ 2021

Rok 2019

 

LISTOPAD 2019 – w dniach od 22 XI do 29 XI

 

GRUDZIEŃ 2019 –  w dniach od 16 XII do 23 XII

 

Rok 2020

 

STYCZEŃ 2020 – w dniach od 23 I do 30 I

 

LUTY 2020 – w dniach od 21 II do 28 II

 

MARZEC 2020 -  w dniach od 23 III do 30 III

 

KWIECIEŃ 2020 -  w dniach od 22 IV do 29 IV

 

MAJ 2020 – w dniach od 21 V do 28 V

 

CZERWIEC 2020 -  w dniach od 22 VI do 29 VI

 

LIPIEC 2020 -  w dniach od 23 VII do 30 VII

 

SIERPIEŃ 2020 – w dniach od 21 VIII do 28 VIII

 

WRZESIEŃ 2020 – w dniach od 22 IX do 29 IX

 

PAŹDZIERNIK 2020 -  w dniach od 22 X do 29 X

 

LISTOPAD 2020 -  w dniach od 20 XI do 27 XI

 

GRUDZIEŃ 2020 -  w dniach od 16 XII do 23 XII

 

Rok 2021

 

STYCZEŃ 2021 – w dniach od 21 I do 28 I

 

LUTY 2021 -  w dniach od 18 II do 25 II

 

MARZEC 2021 -  w dniach od 23 III do 30 III

 

KWIECIEŃ 2021 – w dniach od 22 IV do 29 IV

 

MAJ 2021 -  w dniach od 20 V do 27 V


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się