Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i wydawania
dwudaniowych obiadów klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nowej Soli w okresie od 04.01.2021 do 31.12.2021 r.
30.11.2020 więcej
Poszukiwani wolontariusze
W związku z narastającą zachorowalnością COVID-19,
chcąc być przygotowanym na najgorsze, Dom Pomocy Społecznej w
Kożuchowie poszukuje wolontariuszy ....
05.11.2020 więcej
Informacja o wyborze oferty
na usługi społeczne przedmiotem, których jest „Świadczenie
przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje, specjalistycznych
usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi
04.06.2020 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne
"Świadczenie przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje,
specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z
zaburzeniami psychicznymi"
23.04.2020 więcej
Informacja o wyborze oferty
Informacja o wyborze oferty
18.12.2019 więcej
Informacja o wyborze oferty
Informacja o wyborze oferty
13.12.2019 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i wydawania
dwudaniowych obiadów klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nowej Soli w okresie od 02.01.2020 do 31.12.2012 r.
03.12.2019 więcej
DOBRY START 2019
DOBRY START 2019
28.06.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się