Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych w 2021 roku
Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie usług opiekuńczych w
2021 roku
20.11.2020 więcej
Dzienny Dom Senior / kontakt
Informujemy, że z kierownikiem Dziennego Domu Senior, Panią
Anną Kozłowską można kontaktować się pod numerem telefonu
883 377 422
26.11.2020 więcej
OD 02.11.2020 MOPS ZAWIESZA BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW
OD 02.11.2020 MOPS ZAWIESZA BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ
INTERESANTÓW
30.10.2020 więcej
Telefony wsparcia dla Seniorów
Telefony wsparcia dla Seniorów
29.10.2020 więcej
Zmiana numerów telefonów stacjonarnych
Od dnia 10 sierpnia 2020 r. ulegają zmianie numery telefonów
stacjonarnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej
Soli.
10.08.2020 więcej
Ważny komunikat - ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW
ZASADY OBSŁUGI KLIENTÓW W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY
SPOŁECZNEJ W NOWEJ SOLI od dnia 4 sierpnia 2020 r. do
odwołania.
24.07.2020 więcej
MOPS - ul. STASZICA 1D
Informujemy, że siedziba Miejskiego Ośródka Pomocy
Społecznej w Nowej Soli od dnia 01.07.2020 r. znajduje się przy
ul. Staszica 1 D.
01.07.2020 więcej
WAŻNE dla osób z orzeczeniami o niepełnosprawności!
PRZEDŁUŻANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH,
ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
09.04.2020 więcej
WAŻNE WYPŁATY w KASIE !!!
W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli apeluje do osób
pobierających świadczenia należne świadczenia.......
24.03.2020 więcej
Komunikat
W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa
SARS-CoV-2....
12.03.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się